• Learning in fun, compelling and engaging ways.

  เราทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ
  สนุกง่ายและเข้าถึงได้

 • We speed up the learning process and

  เราเร่งกระบวนการเรียนรู้
  และเพิ่มพูนผลลัพธ์

  เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
 • bright future for the new generation

  เราเร่งการเรียนรู้ในที่ที่
  มีความต้องการมากที่สุด

  เราช่วยคุณได้อย่างไร
 • We make everybody shine

  เราทำให้ทุกคนเปล่งประกาย
  จากสุดยอดครูสู่สุดยอดนักเรียน

 • speed up the learning process

  พยากรณ์อนาคตที่สดใส
  สำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ของ Braincloud

  ดูผลงานวิจัยอิสระ

What is Braincloud?

Simply put, we make learning English easy, fun and accessible.

Braincloud is an innovative educational company that makes language acquisition accessible through the use of cutting-edge technology. We have designed a state-of-the-art turnkey and immersive learning platform to accelerate and promote language acquisition for English as a Second Language for students from Grades 1 to 6.

Work with us

แนวทางของเรา

การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และเสมือนจริง ®

Braincloud นำเสนอการพัฒนามืออาชีพที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีและการสอนอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ AEC เป็นภาษาที่สอง

เปรียบเทียบการสอนแบบเดิมกับวิธีการเรียนรู้แบบ Braincloud

Pedagogy

การสอน

เราได้สร้างมาตรฐานและทำระบบอัตโนมัติสำหรับการสอน ครูออนไลน์และครูในห้องเรียนจึงเพียงแค่สอนตามหลักสูตรที่กำหนดมาผ่านเทคโนโลยีของ Braincloud.
Technology

เทคโนโลยี

ไม่ว่าวันไหนก็ตาม ในห้องเรียน Braincloud นักเรียนสามารถรูดการ์ดในแทบเล็ทเพื่อล็อคอินเข้าสู่โปรมแกรมการเรียนรู้ของตนเอง และเริ่มความพร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนั้นๆ
Live Interaction

ปฏิสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสด

นักเรียนสามารถตอบโต้กับครูเจ้าของภาษาที่จะช่วยฝึกนักเรียนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ และช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปรับปรุงทักษะการฟัง การพูดและการออกเสียงด้วย
Monitoring

การติดตามตรวจสอบ

ซอฟท์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลของ Braincloud สามารถยืนยันความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนจะถูกนำมาพิจารณาด้วย.
 • ใช้งานอย่างไร

  เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

  เราเชื่อว่ามีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่า การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจึงเป็นศูนย์กลางของแนวทางการปฏิสัมพันธ์ของ Braincloud.

  เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่ได้

เราเติมเต็มความสำเร็จในส่วนที่ล้มเหลว

Braincloud Logo Copy

แนวทางการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ของ Braincloud ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนที่ใช้วิธีครูเป็นศูนย์กลางแบบเดิม

งานวิจัยอิสระที่ใช้เครื่องมือ McGraw Hill LAS Links Tool ได้ทำการศึกษาระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวทางปฏิสัมพันธ์แบบ Braincloud กับวิธีครูเป็นศูนย์กลางแบบเดิม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียน Braincloud มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อนคนอื่นถึงสามระดับชั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยอิสระ McGraw Hill

ความเห็นของผู้ใช้

Braincloud ทำให้ทุกคนเปล่งประกาย !

Braincloud พีงพาความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมนักเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ด้วยแนวทางเช่นนี้ ไม่เพียงแค่ความต้องการด้านการศึกษาจะรับการตอบสนองเท่านั้น แต่ชุมชนยังได้เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจ

 • Students gain self confidence.

  นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง

  โปรแกรมของ Braincloud ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูด ตามปกติ นักเรียนมักจะเขินอายและไม่อยากพูดกับชาวต่างชาติ แต่นักเรียนของ Braincloud รู้สึกสบายใจและมั่นใจที่จะพูดคุยกับครูออนไลน์

  — ปรีชา ยาชะรัด, ผู้อำนวยการโรงเรียน
  บ้านมะนังยง จังหวัดปัตตานี

 • Braincloud is good because it is really interactive.

  Braincloud ดีเพราะว่าเป็นการโต้ตอบแบบสองทางจริงๆ

  นักเรียนเคยลองเรียนทางไกล แต่ก็เป็นการสื่อสารทางเดียว แต่ Braincloud ดีเพราะการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง และนักเรียนสามารถพูดกับครูอังกฤษได้ด้วย หลังจากจบคาบเรียนแล้ว ดิฉันไม่จำเป็นต้องโทรหาครูออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลืออะไรเลย

  —ปัทมา แก้วพิมพ์ ครูในพื้นที่
  โรงเรียนบางปลาหมอ จังหวัดปัตตานี

 • Students don’t want to miss a day of class.

  นักเรียนไม่อยากขาดเรียนแม้แต่วันเดียว

  นักเรียนตื่นเต้นกับมาก จนจะทำอะไรก็ได้ขอให้ได้มาโรงเรียน ต่อให้อากาศแย่มากอย่างเช่นมีฝนลมมรสุมก็ตาม


  — บุษเรศ คชาผล, ครูในพื้นที่
  โรงเรียนวัดราชสโมสร จังหวัดนราธิวาส

 • Students gain self confidence.
 • Braincloud is good because it is really interactive.
 • Students don’t want to miss a day of class.

เราช่วยคุณได้

เพื่อเอาชนะความท้าทายด้านการสอน

Braincloud เชื่อมประสานภูมิทัศน์และช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐต่างๆ ในอาเซียนโดยจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่โรงเรียนในอาเซียนต้องเผชิญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Accessibility

ความสามารถในการเข้าถึง

เพื่อให้เข้าถึงครูเจ้าของภาษาและทรัพยากรอย่างเพียงพอและง่ายดาย
Standardization

การกำหนดมาตรฐาน

และความสอดคล้องของหลักสูตรกับข้อกำหนดของทางกระทรวงศึกษาธิการ
Delivery

การนำเสนอ

หลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยระเบียบวิธีที่ต่อเนื่อง อัตโนมัติ และยั่งยืน
Performance

สมรรถภาพ

ยกระดับสมรรถภาพของนักเรียนและเร่งการเรียนรู้
Get to Know More

รู้จักเรามากขึ้น

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเราต่ออนาคตการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะเป็น NGO กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักลงทุน สปอนเซอร์ หรือผู้สนใจ คุณสามารถติดต่อเราได้ติดต่อเรา

หุ้นส่วนของเรา

ผู้ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการศึกษาไปพร้อมกับเรา

Canada
Logo 1
Logo 3
Logo 2