การตอบรับต่อเรา

ความเห็นของผู้ใช้

Braincloud ทำให้ทุกคนเปล่งประกาย!

Braincloud พีงพาความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมนักเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ด้วยแนวทางเช่นนี้ ไม่เพียงแค่ความต้องการด้านการศึกษาจะรับการตอบสนองเท่านั้น แต่ชุมชนยังได้เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจ

 • Students gain self confidence.

  นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง

  โปรแกรมของ Braincloud ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูด ตามปกติ นักเรียนมักจะเขินอายและไม่อยากพูดกับชาวต่างชาติ แต่นักเรียนของ Braincloud รู้สึกสบายใจและมั่นใจที่จะพูดคุยกับครูออนไลน์

  — ปรีชา ยาชะรัด, ผู้อำนวยการโรงเรียน
  บ้านมะนังยง จังหวัดปัตตานี

 • Braincloud is good because it is really interactive.

  Braincloud ดีเพราะว่าเป็นการโต้ตอบแบบสองทางจริงๆ

  นักเรียนเคยลองเรียนทางไกล แต่ก็เป็นการสื่อสารทางเดียว แต่ Braincloud ดีเพราะการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง และนักเรียนสามารถพูดกับครูอังกฤษได้ด้วย หลังจากจบคาบเรียนแล้ว ดิฉันไม่จำเป็นต้องโทรหาครูออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลืออะไรเลย

  —ปัทมา แก้วพิมพ์ ครูในพื้นที่
  โรงเรียนบางปลาหมอ จังหวัดปัตตานี

 • Students don’t want to miss a day of class.

  นักเรียนไม่อยากขาดเรียนแม้แต่วันเดียว

  นักเรียนตื่นเต้นกับมาก จนจะทำอะไรก็ได้ขอให้ได้มาโรงเรียน ต่อให้อากาศแย่มากอย่างเช่นมีฝนลมมรสุมก็ตาม


  — บุษเรศ คชาผล, ครูในพื้นที่
  โรงเรียนวัดราชสโมสร จังหวัดนราธิวาส

 • Students gain self confidence.
 • Braincloud is good because it is really interactive.
 • Students don’t want to miss a day of class.