เราทำให้ทุกคนเปล่งประกายไปด้วยกัน

เปลี่ยนโลกการศึกษาไปกับเรา

เรามีเป้าหมายร่วมกัน

ปรับปรุงสมรรถภาพของนักเรียนและครู

เราได้พัฒนาระเบียบวิธีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ให้แก่นักเรียนโดยร่วมมือกับครูของคุณผู้ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือจากครูเจ้าของภาษาในสตูดิโอของเรา

เราช่วยคุณได้

เพื่อเอาชนะความท้าทายด้านการสอน

Braincloud เชื่อมประสานภูมิทัศน์และช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐต่างๆ ในอาเซียนโดยจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่โรงเรียนในอาเซียนต้องเผชิญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Accessibility

ความสามารถในการเข้าถึง

เพื่อให้เข้าถึงครูเจ้าของภาษาและทรัพยากรอย่างเพียงพอและง่ายดาย
Standardization

การกำหนดมาตรฐาน

และความสอดคล้องของหลักสูตรกับข้อกำหนดของทางกระทรวงศึกษาธิการ
Delivery

การนำเสนอ

หลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยระเบียบวิธีที่ต่อเนื่อง อัตโนมัติ และยั่งยืน
Performance

สมรรถภาพ

ยกระดับสมรรถภาพของนักเรียนและเร่งการเรียนรู้