เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ระเบียบวิธีแบบปฏิสัมพันธ์และเสมือนจริง

ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ด้วยระบบหลักสูตรที่เป็นอัตโนมัติและมีการวิเคราะห์จาก Braincloud

จังหวะการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิภาพของผู้สอนจะไม่มีเดาสุ่ม แต่การวิเคราะห์และรายงานที่เป็นระบบของเราจะช่วยให้คุณวัดผลในเรื่องที่เหมาะสมและตัดสินใจว่าจะปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างไร

การกำหนดมาตรฐานของหลักสูตร
และระบบอัตโนมัติ

เมื่อผ่านการฝึกอบรม ทั้งครูออนไลน์และครูที่โรงเรียนจะสอนตามหลักสูตรมาตรฐานที่สั่งการผ่านเทคโนโลยีของ Braincloud ครูออนไลน์จะตรงเวลาและพร้อมเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะไม่พลาดการเรียนรู้แม้แต่วันเดียว

ระบบจะจดจำและติดตามล็อคอินของนักเรียนแต่ละคนและระดับชั้นเรียนของพวกเขา ส่วนครูจะได้รับการแนะแนวจากระบบให้สอนครอบคลุมกิจรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ผู้สอนของ Braincloud สามารถปรับวิธีการสอนให้เป็นของตนเองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนให้ดีขึ้นได้ แต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหา

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผล

ซอฟท์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลของ Braincloud สามารถยืนยันความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นความแตกต่างของแต่ละคนจะถูกนำมาพิจารณา ด้วยการเฝ้าสังเกตข้อมูลต่างๆ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งครูออนไลน์และครูในห้องเรียนสามารถให้กำลังใจและส่งเสริมนักเรียนได้ในเวลาที่ต้องการ

Braincloud | หลักสูตรอัตโนมัติ | การวิเคราะห์และรายงาน