เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ระเบียบวิธีแบบปฏิสัมพันธ์และเสมือนจริง

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ระเบียบวิธีแบบปฏิสัมพันธ์และเสมือนจริง

เราได้พัฒนาระเบียบวิธีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ให้แก่นักเรียนโดยร่วมมือกับครูของคุณผู้ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือจากครูเจ้าของภาษาในสตูดิโอของเรา

kid1
kid2
kid3

ง่ายดายเหมือนท่อง A-B-C

Braincloud ออกแบบห้องเรียนใหม่ให้มี 4 สถานีการเรียนรู้

ไม่ว่าวันไหนก็ตาม ในห้องเรียน Braincloud นักเรียนสามารถรูดการ์ดในแทบเล็ตเพื่อล็อคอินเข้าสู่โปรมแกรมการเรียนรู้ของตนเอง และเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนั้นๆ

สถานีการอ่าน

จัดเตรียมกิจกรรมมากมายบนแทบเล็ตให้แก่นักเรียน โดย ศัพท์ทุกคำจะเชื่อมโยงกับรูปภาพเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้มากขึ้น

สถานีการเขียน

เชิญชวนนักเรียนให้ใช้แทบเล็ตเล่นเกมต่างๆ ที่มีเป้าหมายคือการหาการสะกดที่ถูกต้องของแต่ละคำ และใช้หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อช่วยในการหัดคัดลายมือและทำงานด้านการเขียนตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ

สถานีการพูด

ช่วยนักเรียนปรับปรุงความสามารถในการพูดและการออกเสียง เพราะนักเรียนจะต้องพูดซ้ำคำที่ได้ยินพร้อมกับเห็นตัวเขียนในแทบเล็ต ภารกิจเหล่านี้ต่างช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนซึมซับภาพลักษณ์ที่มองเห็น คำ และเสียงไปพร้อมกัน

สถานีการฟัง

นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางไกลกับครูเจ้าของภาษาที่จะช่วยฝึกนักเรียนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ และช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปรับปรุงทักษะการฟัง การพูดและการออกเสียงด้วย

ห้องเรียน | อ่าน – เขียน – พูด – ฟัง