ติดต่อเรา

เราอยากรู้เรื่องราวของคุณ

เกี่ยวกับ Braincloud

Braincloud เป็นองค์กรการศึกษาซึ่งได้พัฒนาระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอันนำสมัย และพื้นที่การเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเร่งและส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับ AEC

Learn more

เราทำให้
ทุกคนเปล่งประกาย

โครงการ Braincloud เริ่มต้นจากความพยายามร่วมกันเมื่อสองปีที่แล้ว และในวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเด็กๆ ที่เข้าร่วมประสบการณ์แบบ Braincloud อย่างสม่ำเสมอนั้น มีผลการเรียนดีกว่าเด็กนักเรียนจากห้องเรียนแบบเดิม นับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการเป็นต้นมา Braincloud ได้นำการปฏิวัติซึ่งให้ผลตอบแทนในเชิงบวกกับหุ้นส่วนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน หุ้นส่วน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ไปจนถึงตัวนักเรียนเอง ทุกคนต่างเปล่งประกายไปด้วยกัน

แนวทางหุ้นส่วน
แบบเปิด

Braincloud เชื่อมต่อกับหุ้นส่วนต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อนำส่งนวัตกรรมแพ็คเกจการศึกษาซึ่งมีรากฐานอยู่ที่ทฤษฎีการเรียนรู้ และสามารถปรับให้เข้ากับหลักสูตรใดๆ ก็ได้ นอกจากนี้ Braincloud ยังให้บริการการพัฒนาเชิงวิชาชีพให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้เทคโนโลยีและการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Braincloud พึ่งพาความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมนักเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ด้วยแนวทางเช่นนี้ ไม่เพียงแค่ความต้องการด้านการศึกษาจะได้รับตอบสนอง เท่านั้น แต่ชุมชนยังได้เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจ

พยากรณ์อนาคตอันสดใส

ภารกิจของ Braincloud คือการนำกระบวนการการศึกษานี้กระจายให้ทั่วประเทศไทย และต่อไปคือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และเพื่อผนึกกำลังกับชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยก่อร่างอนาคตด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสอนสมบูรณ์ขึ้น Braincloud สนับสนุนวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการในการปรับปรุงคุณภาพของภาษาอังกฤษสำหรับ AEC ที่สอนในโรงเรียนและสร้างความพร้อมให้เยาวชนของชาติไปสู่อนาคตอันรุ่งเรือง

Learn more