Braincloud สำหรับเรียนที่บ้าน


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆด้วยมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์


เรียนสนุกกับเพื่อนๆ หรือเข้มข้นแบบตัวต่อตัว ก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Braincloud สำหรับเรียนที่บ้าน


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆด้วยมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์


เรียนสนุกกับเพื่อนๆ หรือเข้มข้นแบบตัวต่อตัว ก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน

Braincloud เราใช้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ (Neurolinguistic) โดยทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

แพลตฟอร์ม Braincloud ทำให้เด็กๆ เรียนรู้จากที่บ้านได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน กับการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน และเขียน กับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการออกเสียงและสำเนียงอย่างถูกต้อง

Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More

ความเป็นส่วนตัวและการสนับสนุน

สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา กับแพลตฟอร์ม Braincloud


Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More
ตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และมีความยืดหยุ่นในเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนกับแพลตฟอร์มของเราได้ทุกที่ทุกเวลากับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ครั้งแรกที่ให้ผู้เรียนสื่อสารโต้ตอบกับคุณครูเจ้าของภาษาที่บ้าน ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ ทดลองเรียน ฟรี วันนี้

Braincloud @Home


รายละเอียดเพิ่มเติม


พัฒนาการของผู้เรียน

เรามีแบบประเมินผลสำหรับผู้เรียนในทุกๆทักษะ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน เพิ่มความชำนาญ และวัดทักษะความรู้ความสามารถในการเรียน

แพลตฟอร์มของเราไม่ได้เพียงแต่จัดเตรียมแบบฝึกหัดและเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือที่สามารถติดตามผลการเรียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน และยังช่วยสร้างแรงผลักดันให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย
Image

เรามีแบบประเมินผลสำหรับผู้เรียนในทุกๆทักษะ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน เพิ่มความชำนาญ และวัดทักษะความรู้ความสามารถในการเรียน

พัฒนาการของผู้เรียน

แพลตฟอร์มของเราไม่ได้เพียงแต่จัดเตรียมแบบฝึกหัดและเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือที่สามารถติดตามผลการเรียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน และยังช่วยสร้างแรงผลักดันให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย


สนุก และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ผู้เรียนควรที่จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เรามีการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ตามแต่ละทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรม โดยผู้เรียนของเราทุกคนจะได้พูดกับคุณครูเจ้าของภาษา ผ่านแอปพลิเคชันของ Braincloud เนื้อหาการเรียนของเรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำมาปรับใช้ในชีวิตและสถานการณ์จริง การเรียนรู้ของเบรนคลาวด์ไม่ได้มีเพียงแค่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ผู้เรียนของเราจะได้เรียนอย่างสนุกด้วย
Image

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้

สนุก และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ผู้เรียนควรที่จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เรามีการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ตามแต่ละทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรม โดยผู้เรียนของเราทุกคนจะได้พูดกับคุณครูเจ้าของภาษา ผ่านแอปพลิเคชันของ Braincloud เนื้อหาการเรียนของเรา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำมาปรับใช้ในชีวิตและสถานการณ์จริง การเรียนรู้ของเบรนคลาวด์ไม่ได้มีเพียงแค่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ผู้เรียนของเราจะได้เรียนอย่างสนุกด้วย

มาเริ่มกันเลย