Image
Image
Image

Image
Image

โรงเรียนทิวไผ่งาม และ Braincloud ร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


สนับสนุนให้โรงเรียนใช้แพลตฟอร์มห้องเรียนเสมือนจริงด้วยการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ฟรี!


ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

095 365 9622
095 365 9623


Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More

ระบบห้องเรียนเสมือนจริงของ Braincloud ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน

Image

ตัวอย่างหน้าหลักที่ปรับให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์


ระบบเพื่อให้คุณครูใช้งานง่าย และครอบคลุมทุกความต้องการ

  • ระบบห้องเรียนเสมือนจริง สามารถรองรับผู้เรียนสูงสุด 40 คน
  • ระบบติดตามการสอนของคุณครู และการเข้าเรียนของนักเรียน (Teaching Management System)


ภายในระบบ คุณครูสามารถประเมินผล การเรียนของนักเรียนรายบุคคลได้

Image

Image

ภาพแสดงหน้าจอของคุณครูขณะทำการสอน

Online Canadian English Teachers

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ กับคุณครูเจ้าของภาษา เรามีคุณครูที่ประจำการ ทั้งในประเทศแคนาดาและประเทศไทย จำนวนมากกว่า 250 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Image

ภาพแสดงหน้าจอของผู้เรียน

โรงเรียนส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการกับเรา

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

แบบฟอร์มลงทะเบียน